|Linker|Opplæring|Blogg|Tid|Oppslagstavlen|

Logoen til Hobbiten.net

|Broch|Ohnstad| Om Hobbiten|Bilder|

Nyheter      Avisforsidene
  • Aftenposten
  • Dagbladet - Børsen
  • VG
  • ABC-Nyheter
  • AldriMer
  • Bergens Tidende
  • Dagens Næringsliv
  • Dagsavisen
  • e24.no
  • Journalisten
  • Kommunal Rapport
  • Medier24
  • Morgenbladet
  • Nettavisen
  • TV2 nyhetene

  • Avisen Agder
  • Dalane Tidende - Eavis
  • Jærbladet
  • NRK-nyheter - Rogaland 
  • Rogaland Avis
  • Stavanger Aftenblad - Lokalt

  • Dine Penger
  • Klikk.no
  • Lifehacker
  • Wired.com

  • Al-Jazeera
  • BBC
  • Berlingske Tidende
  • BT.dk
  • DR.dk
  • Ekstrabladet.dk
  • Politikken.dk
  • TV2.dk
  • The Daily Telegraph
  • Foreign Policy
  • The Guardian
  • Haaretz
  • The Independent
  • The Huffington Post
  • Longreads.com
  • Opendemocracy.net
  • The Intercept
  • The New York Times
  • The New Yorker
  • The Washington Post

Aktuelt     ±

  • Folkehelseinstituttet
  • WHO Corona

  • Fleksitidsskjema 2020

  • EK møteportal - Google MK
  • Frister (Intranett)
  • Draftit
  • KS.no Læring
  • Lovdata Pro
  • Visma Expense

Humor     ±
  • Dagblad TS - BT_TS
  • Hjalmar
  • Lunch
  • 
The Far Side
     
  • Hobbit-humor
  • Videoklipp
  • Engrish
  • Humor911
  • Not always right.com
  • Startsiden, videoklipp
  • YouTube

  • Tell hvite dabb


Andre Hobbit-sider  ±
  • Hobbitblogg Beredskap 
  • CIMIC (cimic.no)
  • EU EOM WBG 2006
  • Ferie
  • Fremtidens kommunestruktur
  • Kommunal beredskap
  • Mulighetsstudie beredskapssenter
  • Opplæring (tingo.no)
  • Personvern.net
  • Reise (tingo.no)
  • Valg - Human Rights (hrel.no)
  • Testblogg (eob.no)
  • Arbeidsside
  • Arkiv
  • Bildegalleri
  • Blogg - Ferietur Brasil 2005
  • LTOblogg oppdrag Hebron 2006
  • LTOblogg oppdrag Georgia 2008

Informasjonssikkerhet ±  
  • DT - Internkontrol Inforsikkerhet
  • DT - Nye personvernregler
  • DT - Personvernbloggen
  • Difi - Internkontroll - lenker
  • Norm for info sikkerhet (Hdir)
  • Publikasjoner NSM

Valg
  • Valgmedarbeiderportal (Valg Eva)
  • Valg.no - For valgmedarbeidere
  • Valg.no brukerveiledninger
  • Valghåndboken
  • Eigersund kommune valg (EKvalg)
  • PolloPolls - F-mandatberegning
  • Stortingsvalg 13 Eigersund (res)
  • Kommunevalg 15 Eigersund (res)
  • Fylkesvalg 15 Eigersund (res)
  • Valgforum
  • Valglokaler.no
  • Valgresultater.no

  • Hobbitens valgside
  • SA-valgproblematikk

  • Fylkesmannens flyktningeIO
  • Kriseinfo.no - Flyktningestatus
  • UDI - Info til kommuner

Adobe Connect    ±

  • Adobe Connect
  • Adobe Connect Guides
  • Adobe Connect Learn & Support
  • Downloads and Updates
  • Connect-Innovation

Telefon og kartsøk mm     ±
  • Eigersund kommune kontakt
  • Eigersund kommune kart
  • Gule sider person - Gule sider
  • Detaljert søk - 1881
  • Pipl.com
  • Google Maps
  • Kartsøk, gule sider
  • Norgeskartet
  • Ruteplanlegger - NAF Veibok
  • Statens Vegvesen Trafikk

Nyttig
    ± 
  • Apple MyAccess
  • Avinor Sola - Apcoa Flow
  • Bulletjournal.com
  • Buypass
  • DuckDuckGo
  • Duolingo
  • Kalender - 2019 - 2021
  • Egersund - praktisk info
  • Eigersund kom.legesenter
  • Finn.no - Ledige stillinger
  • Forbrukerrådet - Strømpris
  • FPService
  • Jobbsøk
  • Telia - Telenor - Phonero
  • MineTilbud.dk
  • Nasjonalbilblioteket
  • Norge.no digitale tjenester
  • Norwegian.no
  • NRK NettTV
  • Norsk ordbok - Ordnett
  • Pakkesporing.no
  • Phonero Mobilt bedriftsnett
  • Phonero Bedriftsportal
  • Phonero Link
  • Phonero Mylink
  • Phonero SMS Outlook
  • Phonero Mobil App Webapp
  • Phonero Webshop
  • Posten
  • Proff.no
  • Reise  -   Reisetips
  • SAS.no
  • Staples
  • Store Norske leksikon
  • Skipstrafikk Rogaland Egersund
  • Telio.no
  • Telefonterror.no
  • Tripadvisor
  • TV-program (se.no)
  • Valutaomregner   -  XE.com
  • Veimelding-Reisetider-Trafikkflyt
  • Vinmonopolet
  • Været for Eigersund - Værradar
  • Wikipedia - Eng versjon

  • SR-Bank1 - Fokus - Dnb
  • S-Banken

  • Folkevalgtdatabasen (linker)
  • Startsiden.no (linker)
  • Styrevervregisteret - Login

  • Lauritz.com
  • Konvertering
  • NORDEM
  • Suduko-linker

  • Bergen kom no/eng ordliste
  • Det Norske Akademi ordbok
  • Juridisk ordliste
  • Oslo kom no/eng ordliste
  • No/Eng ordliste PBL
  • UDI - Ord og begreper
  • UHRs termbase (ordbok)

  • Dalane Videregående skole
  • It's:learning DVS - UIS - UIB

Fagnettsteder     ±
  • Computerworld
  • Digi.no
  • DinSide
  • ItAvisen
  • Tek.no
  • Teknisk Ukeblad

  • Gemini
  • Forskning.no
  • Rett24

Skolelinker
  • Eigersundskolen
  • Grøne Bråden Skole
  • Gruble.net
  • Lagård ungdomsskole
  • Mattehjelpen
  • Skoleressurser.no
  • Utdanning.no - Karakterkalkulator

  • Excel

Beredskap     ±
  • CIM
  • CoverItLive
  • DSB beredskapskart
  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
  • Egersund Røde Kors
  • FinnSenderen.no (NKOM)
  • Fylkesmannen i Rogaland
  • Halo.no
  • Google Alerts
  • Kystverket Kystinfo
  • Mention
  • NVE Eigersund - NVE Atlas - Hydro
  • SeHavniva.no - I kart
  • SeNorge.no
  • Sildre.no - Helleland - Gjedlakleiv
  • Sildre.no Rogaland - Bjordal - Gya
  • Sivilforsvaret i Rogaland - Facebook
  • Statens Kartverk - Lag kart

  • Varsling24 - Varslemeg.no - V25.no
  • Varsom.no Eigersund Flom - Eng
  • Været for Eigersund - Værradar
  • Windytv.com

  • Dalane Energi - Agder Energi
  • BaneNor trafikkmeldinger
  • NSB - Er toget i rute?
  • Veimeldinger Rogaland - Trafikkinfo

  • Facebook/Eigersund
  • Eigersund kommune CP
  • Beredskapsblogg - EK
  • YouTube Eigersund kommune

  • SikkerHverdag Beredskap

  • Bloggartikkel om beredskapslenkene

Offentlig    ±    
  • Altinn
  • Brønnøysundregistrene
  • Datatilsynet
  • DiFi - Samarbeidsportalen
  • FM i Rogaland  - Tilsyn -  Komst
  • Forbrukertilsynet
  • Halo
  • Helsenorge.no / Min helse
  • Ika Rogaland
  • Kommunebarometeret
  • Kriseinfo.no
  • KS.no Læring (Ny)
  • KS.no - Sykefraværsstatistikk
  • Miljøkommunen
  • NAV - Ledige stillinger
  • NAV Pensjonskalkulator
  • NAV MineSykemeldte
  • NKRF - lenker
  • Norge.no
  • NorSIS
  • Nasjonal S-myndighet NSM
  • Regjeringen - Stortinget
  • Rogaland fylkeskommune
  • Regional omstilling - Verktøy
  • Statens Kartverk - Kart
  • Statistisk Sentralbyrå (SSB) 
  • Kostra (SSB)
  • Vestlandspasienten.no
  • Vitnemålsportalen

Jus     ±
  • Juridisk ordliste
  • KF-infoserie
  • KF-delegasjon - Brukeradm
  • Kommunejus (KRD)
  • Lokale forskrifter - Eigersund
  • Lovdata - Gjeldende lover
  • Lovdata Pro
  • Lovfortolkninger - Kommunalrett
  • Lovfortolkninger - alle dep
  • Offentlighet.no
  • Politivedtekter - Eigersund
  • Rettsdata (login)
  • Rundskriv

  • Alkoholloven
  • Arbeidsmiljøloven
  • Arkivloven - Arkivforskriften Info
  • Folketrygdloven     Kap 11
  • Forvaltningsloven
  • Helseberedskapsloven - Forskrift
  • Gml Kommuneloven
  • Kommunelov - KRD kommunejus
  • Offentlighetsloven - Veileder
  • Personopplysningsloven
  • Plan- og bygningsloven
  • Sivilbeskyttelseloven
    - Forskrift - Veileder
  • Sosiale tjenester i NAV - Rundskriv
  • Valgloven - Valgforskrift
  • Forskrift om valg til Sametinget

  • Fvl §6 - Habilitet
  • Fvl §13 - Taushetsplikt
  • Fvl §28 - Klage
  • Kl Kap 11 - Saksbehandling
  • Kl §11-5. Møteoffentlighet
  • Kl §11-7.Fjernmøter
  • Kl §11-10. Inhabilitet for folkevalgte
  • Kl §11-11. Fritak av pers. grunner
  • Kl §11-13. Utvidet innsyn folkvalgte
  • Offlv §5 - Utsatt innsyn
  • Offlv §13 - Taushetsplikt
  • Offlv §14 - Interne dok
  • Offlv §23 - Forhandlinger

  • Forskrift fjernmøter/skriftlig sb
  • Kontrollutvalgsboken
  • Møtet er satt (KS)
  • Opphevelse av taushetsplikt
  • Rundskriv H-2097 - Tapt arb.ft
  • Rundskriv H-2112 - Taushetsplikt
  • Veileder habilitet fvl og kl
  • Veileder Lovlighetskontroll
  • Veileder Øk. vilkår for folkevalgte. (KS).
  • Øk vilkår for folkevalgte (KS anbefaling)

  • Arkivverket svarer

Eigersund/Dalane  ± 
  • Bjerkreim kommune
  • Dalane Energi
  • Dalane Friluftsråd
  • Egersund byhistoriske leksikon
  • Eigerund Næring og Havn KF
  • Eigersund Parkering KF
  • Flekkefjord kommune
  • Julebyen.no
  • Hå kommune
  • Lund kommune
  • Sirdal kommune
  • Sokndal kommune

Web/E-post login     ±
  • AppleID
  • CIM
  • Dabb.no - Epost
  • Digipost
  • Doodle
  • Draftit
  • Dropbox
  • e-Boks
  • Evernote
  • Facebook
  • Flickr
  • Gmail.com - Analytics
  • iCloud
  • Instagram
  • Junglemap - Gml portal
  • Linkedin
  • Loggon - Webmail - CP CMS
  • Mention
  • Microsoft LoginOnline
  • Microsoft Outlook
  • NRC Okta - NORCAP - IASC
  • PayPal
  • Online.no
  • Outlook.com / Hotmail
  • QM+
  • TweetDeck.com
  • Twitter.com
  • UIB
  • UnoEuro
  • WebCron.org
  • Visma Expense
  • WordPress
  • Hobbitblogg - Testblogg

  • Beredskapsblogg - EK
  • YouTube Eigersund kommune
  • YouTube Eigersund beredskap
  
  • American Express
  • Eurocard
  • NAF Xtra Visa
  • Shellmastercard
  • Cirkle K


Veteran    ±
  • Forsvaret - Veteraner - UNIFIL
  • I tjeneste for Norge
  • NVIO Rogaland

Hobbit barn/spill    ±
  • Nrk
  • Sol.no

Blogger ±
  • A frog in the fjord - L. Desjardins
  • Bjørn Roger Rasmussen
  • Eirik Newth
  • Gisle Hannemyr
  • Hobbitbloggen
  • Jon Wessel-Aas
  • Lev motivert - Ingrid R. Hetland
  • PRprat
  • Olav Torvund
  • 
  • Saksynt - Gunnar Tjomlid
  • Sikkerhetsbloggen fra NSM
  • Unn Therese Omdal (AP)
  • Øyvind Strømmen


Nyttig data
    ±
  • Adobe Spark
  • AlloyPhoto
  • Authy
  • Doodle (DinSide artikkel
  • Bambuser.com
  • Bitly
  • Cached View
  • Cloudconvert
  • Creative Cloud
  • Domeneshop D-Sjekk
  • Envira
  • Excel på et ark
  • Git - Book
  • Google docs
  • Google verktøy mm
  • Have I been pwned.com
  • Ip-adresse.no
  • LiveWeb
  • LifeWire
  • Lorem Ipsum
  • Lynda.com - Login
  • Mswhs
  • MyAppleID
  • Nettfart (Ny)
  • Ninite - Artikkel
  • Norton oppdateringer
  • Norton Power Eraser
  • Norton Bootable Recovery Tool
  • Open Office Nedlasting 
  • Photopea
  • Printfriendly
  • Remarkable - Remarkable
  • Remove.bg
  • Simpl.Savr
  • Snapdrop
  • SMS Phonero
  • SurveyMonkey
  • Symantec Security Response
  • Teamviewer
  • TechRepublic
  • TechSmith Camtasia
  • Unchecky
  • Via Kramer
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 10 - Oppgradering
  • Wordle (WordCloud)
  • WordPress
  • WPMU.org

  Nettbutikker ±
  • Ali Express
  • Amazon
  • Amazon UK
  • Blurb.com
  • Deal Extreme
  • Komplett.no
  • Audible.co.uk
  • MPX.no
  • Netshop.no
  • Perchs.no
  • PSData.no


Eigersund kommune ±
  • Politikk - KS - FS - PTU - LEV - BRU - KON
  • Arkivplan
  • Beredskap
  • Biblioteket
  • Budsjett- regnskapsdokumenter
  • Eigersundskolen
  • Facebook
  • Frister (Intranett)
  • Kart med flyfoto
  • Kinoprogram
  • Kommuneplan
  • Kontaktinfo (Tlf-epost mm)
  • Google møtekalender
  • Organisasjon
  • Postliste - Innsyn
  • Reglement
  • Saksdokumenter -


  • Valg i Eigersund
 
Politikk - Eigersund   ±
  • AP - Eigersund
  • FrP - Eigersund
  • H - Eigersund
  • KrF - Eigersund (Ikke egen side)
  • SP - Eigersund
  • SV - Eigersund (Ikke egen side)
  • V - Eigersund

Diverse    ±
  • ad:Varsel
  • Guitar tabs explorer
  • Jose Marc
  • Longreads.com
  • Manualslib
  • Minigramatikk UK
  • Moodle
  • Spycom.org

  • The Hobbit Blogg
  • The Hobbit Movie
  • Planet Tolkien
  • The Hobbit

  • HP ProBook 440 G4 Base

 Vil du ha Hobbiten som din startside?      Hobbiten.net som bokmerke?

 

Google avansert søk

Personvern på Hobbiten: Det samles ikke inn for meg identifiserbare opplysninger utover cookies til statistiske formål, som Google Analytics og Webalizer. De statistiske opplysningen samles kun inn fordi jeg er nysgjerrig på trafikken på min side. Ingen opplysninger vil bli samlet inn og bli brukt til andre formål, av meg eller andre. Når du bruker siden, samtykker du i dette. Les mer på Personvernerklæring for Hobbiten.

Til toppen.        

Valid HTML 4.01!Valid CSS!
(1024*768)
© Hobbiten.net